Cestovanie a cestovný ruch

Bezpečnostné tipy pre kúpele a bazény pre deti 

Bezpečnostné opatrenia nikdy nestačia na to, aby nahradili dohľad dospelých. Odborníci odporúčajú určiť jednu dospelú osobu, ktorá bude mať výhradnú zodpovednosť za stráženie detí v kúpeľoch a detských bazénoch. 

Táto dospelá osoba by nemala byť niekto, kto je zaneprázdnený čítaním, …